Härlig är jorden (SATB)

Sofia Söderberg           


Bo Ejeby Förlag
12 s. SATB divisi, 2 solister
Artikelnr: 1382

Kategorier: , , ,

36.00 SEK

Information

”Min version av Härlig är jorden – ursprungligen skriven för manskören Svanholm Singers – är en hyllning till naturen och livet. Men den är också en påminnelse om de hot och utmaningar vi står inför i samband med de alltmer förekommande klimatförändringarna.
Verket består av tre olika musikaliska och textliga teman:
Det första temat är psalmen Härlig är jorden. Det andra temat är en tonsättning av en del av Hövding Seattles uppmärksammade tal till guvernören Isaac I Stevens 1854, en kraftfull vädjan om att respektera urbefolkningens rättigheter, men också en skarp och välformulerad påminnelse om att vi människor är en del av naturen och inte dess övermän. Det tredje temat är ett fragment ur den svenska mässans begravningsbön.” – Sofia Söderberg

Sången finns också i en version för manskör, som du kan höra på Youtube.

”My interpretation of Härlig är jorden – originally composed for the male voice choir Svanholm Singers – is a tribute to nature and to life. But it is also a reminder of the increasingly apparent threats and challenges posed by climate change.
The piece consists of three different musical and lyrical themes:
Theme no. 1 is Härlig är jorden, a beloved hymn sung in Scandinavia. The second theme consists of quotes from an acclaimed 1854 speech made by Chief Seattle to Governor Isaac Ingalls Stevens that I set to music, a compelling plea to respect the rights of indigenous peoples and a well-formulated reminder that human beings are a part of nature, they are not its masters. The third theme is a fragment from a Swedish funeral prayer.” – Sofia Söderberg

There is also a version for male voice choir, listen to it on Youtube.

Recensioner | Reviews

”Härlig är jorden kombineras med delar ur ett tal av Hövding Seattle från 1877 och fragment ur den svenska mässans begravningsbön. Resultatet är sällsamt, tillsammans berikar texterna varandra. När textraden ’Härlig är jorden’ kombineras med ’Hur kan någon köpa eller sälja skyn över oss?’ och ’Ge oss alla visa hjärtan’, då blir psalmen till en sång om livet, jorden, dess skönhet och skörhet.” Andreas Söderberg, Kyrkomusikernas Tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…