Latin Hymns. Ave maris stella, Ave Regina, Ave Maria

Henrik Dahlgren           


Bo Ejeby Förlag
8 s. SATB a cappella
Artikelnr: 1381

Kategorier: , ,

36.00 SEK

Information

Tre vackra Maria-hymner att sjunga som en svit eller var för sig.

”Som tonsättare måste man ständigt brottas med idé­torka, skrivkramp eller ”blank-page-syndrome”. Detta drabbade mig under arbetet med ett orkesterverk hösten 2016 och för att återfå skaparglädjen började jag skriva musik med utgångspunkt i gregorianska teman. Dessa hymner är en strävan efter enkelhet, ett försök att med enkla medel framhäva en redan skriven melodi och en väl etablerad text. Styckena är korta och fungerar för mig som tonsättare som en form av kreativ avslappning och förhopp­ningsvis kan de även skänka lyssnaren en känsla av avslappning i lyssnandet.” – Henrik Dahlgren

”Composers constantly have to deal with a lack of inspiration, writer’s block, or the dreaded blank page syndrome. This happened to me in 2016, in the middle of a commissioned piece. I managed to re-ignite my creative fires by using Gregorian themes as an inspiration: To me, these hymns personify the pursuit of simplicity, a way to enhance an existing melody and established lyrics. The pieces are short and for me, as a composer, a creative way to relax – and hopefully listeners will find them soothing as well.”Henrik Dahlgren

Recensioner | Reviews

”… korta, välkomponerade och välklingande.” – Joakim Olsson Kruse, Kyrkomusikernas tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…