Sanctus

Ilian Lundberg           

28 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. SATB a cappella
Artikelnr: 1417


Sanctus komponerades under våren 2020. Texten utgörs av de första fraserna i den liturgiska mässan på latin. Kompositionen har en tydlig ABA-form med en frasering i långa melodiska linjer. – Ilian Lundberg

Sanctus was composed in the spring 2020. The words are taken from the liturgical mass in Latin. The piece has a clear ABA form with long melodic lines. – Ilian Lundberg