Joyful hymn

Ilian Lundberg           

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
2 s. SATB a cappella
Artikelnr: 1415


Joyful hymn komponerades hösten 2019. Stycket är semi-improvisatoriskt och använder box-notation. Vackra harmonier blandas med klusterartade ackord. Hymnen klingar som bäst i en stor akustik. – Ilian Lundberg

Joyful hymn was composed in the autumn 2019. The piece is semi-improvisational using aleatoric box-notation. Beautiful harmonies are mixed with cluster-like chords. The hymn will be best suited for a cathedral or a large concert hall. – Ilian Lundberg