Att se

Martin Åsander   Martin Gribbe        

48 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
20 s. SAATBB och violoncell
Artikelnr: E-1356


”Under hösten 2018 arbetade VoNo Vocals (f.d. Voces Nordicae) med en ny tolkning av H.C. Andersens Flickan med svavelstickorna. Kärnan i föreställningen är David Langs suggestiva verk The Little Match Girl Passion, där Andersens sagoflicka går i snön för att sälja tändstickor en ödesdiger nyårsaftonskväll. Vem är hon och var var vi när hon blev övergiven? Tillsammans med sju professorer inom etik, medmänsklighet, civilsamhälleskunskap och barns rättigheter från Ersta Bräcke Sköndals högskola grävde ensemblen i dessa frågor.
Till föreställningen beställdes ett kompletterande verk för att vidare reflektera över essensen i föreställningen och hur sagan skulle kunna tolkas idag. Martin Gribbe bidrog med den dikt som sedan blev grunden till detta verk, Att se. Det uruppfördes på föreställningens premiär den 11 oktober 2018 på Folkoperan i Stockholm.
Att se är komponerat för SATB divisi och violoncell, som också kan spelas av annat instrument. Det går också att framföra stycket utan instrument.” – Martin Åsander

Inspelning med VoNo Vocals under ledning av Lone Larsen, tillsammans med Lisa Fagius på cello.

”Åsanders musik ger ofta tillfälle till reflektion och manar oss att stanna upp. ’Att se’, med text av Martin Gribbe, är ett sådant … Det är välskriven musik, av någon som kan den mänskliga rösten … Åsanders musik är tänkt för kör från första stund. Han är ingen tonsättare som sitter vid pianot och finner vackra klanger som sedan förs över till kören och får text. Klangerna är täta och mättade men har nödvändig ’rymd’ för att inte bli grötiga … Textligt ligger verket kusligt rätt i tiden och kan ge tyngd åt flera fastesöndagar, samt givetvis åt 21:a söndagen efter trefaldighet.” Joakim Olsson Kruse, Kyrkomusikernas Tidning