Moder Teresas fredsbön

Mikael Carlsson           

36.00 SEK

Information

Led mig från död till liv, från falskhet till sanning, från krig till fred…

Text ur Bönboken 87 (Satish Kumar).

”Mother Teresa’s peace prayer”. Lead me from death to life, from falsehood to truth, from war to peace… Lyrics in Swedish.

Lyssna på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…