Stå upp, min älskade / Rise Up, My True Love

Johan Pejler           

36.00 SEK

Information

Stort anlagt stycke för flerstämmig manskör a cappella med text ur Höga Visan. Svensk och engelsk text.

Piece for men’s choir a cappella. Lyrics in Swedish and English from the Song of Songs.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…