Tre sånger till dikter av Göran Sonnevi

Elle Boman   Göran Sonnevi        


Bo Ejeby Förlag
16 s. SATB a cappella. 2022.
Artikelnr: 1450

Kategorier: , , ,

48.00 SEK

Information

”De tre sångerna i denna utgåva kom till under den långa hösten 2020 och bygger på var sin sida ur Göran Sonnevis Bok utan namn. Denna monumentala diktsamling upptas av långa och ordrika dikter, men här och där öppnar sig ett slags gläntor, där såväl tonfall som innehåll antar en mer lyrisk karaktär. De korta texter som utspelar sig i dessa öppningar har alltid legat mig varmt om hjärtat, och jag har tidigare sysslat med att tonsätta sådana avsnitt ur andra diktsamlingar, fast då i ett mindre format.
Under min läsning av Bok utan namn tyckte jag mig dock höra flerstämmig vokalmusik snarare än visor. Dels associerade jag dikternas andliga tematik till egna erfarenheter av körsång, dels kände jag att texternas stora sårbarhet och mänsklighet borde kunna komma till starkast uttryck i den oerhörda närhet som uppstår när många människor sjunger tillsammans. Jag är själv fagottist och orkestermusiker i grunden, men har genom åren fått många starka upplevelser av körmusik som åhörare, framför allt i kyrkorum. En viktig inspirationskälla har varit Taizé-rörelsens sånger, med sin kombination av repetitiv enkelhet och flerstämmig anspråksfullhet.
Sångerna är att betrakta som tre relativt fristående stycken, men kan med fördel framföras som en tresatsig svit i sin tryckta ordning.” – Elle Boman

Svitens tre delar bär rubrikerna ”De levandes Gud”, ”Du, oändlighet” och ”I mörkret av röster”.

Three songs to poems by Göran Sonnevi”. The composer’s main source of inspiration has been the chants of the Taizé Community, with its combination of repetitive simplicity and more demanding polyphonic fragments.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…