Ljud och andra rum. Sound and Other Spaces

Catharina Dyrssen (red.)   Anders Hultqvist   Staffan Mossenmark   Per Sjösten  


Bo Ejeby Förlag
160 s. Hft. Ill.
Artikelnr: 721

Kategorier: , , ,

220.00 SEK

Information

Ljud och andra rum är en bok om urbana ljudmiljöer, ljudkonst, ljudrum och rumsljud. Texterna i boken ger personliga reflektioner om ljudkvalitet och upplevelse, ljuddesign och akustisk redigering, tekniska lösningar på konstnärliga problem och hur man kan tänka och komponera ljud i formandet av arkitektur och stad.

I text och bild har författarna samlat erfarenheter från ett antal projekt inom den konstnärliga och tvärvetenskapliga forskargruppen Urban Sound Institute, USIT. Tanken har varit att göra en lättläst, lättburen och användbar bok som kan fungera som en brygga mellan specialister och en intresserad allmänhet.

Urban Sound Institute är arkitekten Catharina Dyrssen, tonsättaren Anders Hultqvist, tonsättaren och ljudkonstnären Staffan Mossenmark samt akustikern och ljudingenjören Per Sjösten.

 

Sound and Other Spaces

Sound and Other Spaces is a book about urban sound environments, sound art, acoustic space and spatial aspects of sound. The texts in the book comprise personal reflections on quality and awareness of sounds, sound design and audio editing, technical solutions for artistic problems, and how one can think and compose sound in the shaping of architecture and cities.

In texts and images the authors present experiences from a number of projects performed within the artistic and interdisciplinary research group Urban Sound Institute, USIT. The intention has been to make an easily readable, handy and usable book that can serve as a bridge between specialists and an interested general public.

Urban Sound Institute is the architect Catharina Dyrssen, composer Anders Hultqvist, composer and sound artist Staffan Mossenmark and sound engineer Per Sjösten.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…