Trois chansons

Janequin, Clément   Holten, Bo (bearb.)   Sommestad Holten, Eva (text)     

48 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
16 s. SATB
Artikelnr: E-1202


Tre sånger av 1500-talsmästaren Janequin har försetts med svenska texter av Eva Sommestad Holten för att öka förståelsen och därmed möjligheten att framföra musiken på ett rättvisande sätt.
Den danske tonsättaren och dirigenten Bo Holten har bearbetat musiken lätt.
Den svenska texten återges tillsammans med det gammalfranska originalet.

Innehåll:
Le chant du rossignol (Min näktergal)
Mais que ce fust secretement (Om blott det sker i hemlighet)
De ta bouche tant vermeille (Åh! Från dina röda läppar)

Ingår i serien Michaeli Early Music Series.