Kyrie

Emil Fredberg           

24 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
2 s. TTBB
Artikelnr: E-1359


 

Kyrie eleison, Christe eleison – Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig – mässans första ord, är i min tonsättning en intensiv, vädjande bön som avslutas i lugn och andakt. – Emil Fredberg