Maria durch ein Dornwald ging

David Åberg           

32 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
5 s. SMzATBarB a cappella
Artikelnr: E-1345


”Maria durch ein Dornwald ging är en gammal traditionell ’makaronisk’ vers, alltså diktning som blandar olika språk, vanlig bland studenter som skämt under renässans och barock. Just den här texten på tyska och grekiska trycktes för första gången 1850, och då med sju verser.
Det var tonsättningar av andra traditionella makaroniska carols, In dulci jubilo och framför allt There is no rose of such virtue, som gav mig inspiration till detta stycke, den kompositoriska utmaningen att få klangen och känslan i de olika språken att smälta samman till en enhet.
Maria durch ein Dornwald ging uruppfördes av vokalensemblen ARS LONGA i Enskede kyrka den 17 december 2017.” – David Åberg