Moder Jord

Sofia Söderberg           


Bo Ejeby Förlag
4 s. SATB + SATB + soli. 2022.
Artikelnr: 1441

Kategorier: , ,

32.00 SEK

Information

”Under 3,5 miljarder år har livet på planeten jorden uppstått, dött och fötts igen. Från början i form av bakterieliknande mikroorganismer, från encelligt till flercelligt liv till magnifika djurarter av olika storlek. Det är bara 150 000 år sedan vår art, Homo Sapiens, gjorde entré på världens scen, i en tid då flera andra människoarter också levde på jorden. Men de andra arterna dog ut en efter en, och vår art tog över. Idag är vi, Homo Sapiens, fler och mäktigare än någonsin tidigare.
Vad var det som gjorde oss så framgångsrika? Var det tummen, den stora hjärnan, eller vårt tänjbara språk? När vi tittar på de egenskaper som skiljer oss från de andra djuren hittar vi en biologisk egenhet som ingen annan har, och det är förmågan att hålla takten tillsammans. Genom vår unika pulskänsla har vi kunnat samla gruppen och utveckla ett samarbete som gjort oss oövervinnerliga. Inga imperier hade kunnat byggas, inga pyramider hade kunnat resas och inga krig hade kunnat föras om inte människor drivits av samfällda rörelser i takt. Vi är flockdjur, och utan vårt sammanhang var vi historiskt chanslösa. Med musiken som språk kunde människorna knyta an till varandra och stärka banden mellan sig.
Aldrig har vi varit fler, och aldrig mäktigare. Genom musiken blev vi de vi är, så starka att det enda som hotar oss nu är vår egen art.
Som världsmedborgare står vi inför långt större utmaningar än dem som rör vår egen närhet, vår hälsa, vårt välmående och vårt välstånd. Klimatkrisen är inte något som kanske kommer, den är redan här, och den kommer att påverka oss alla.
Om vi ska lyckas lösa de globala problemen tror jag att vi måste hämta kraft från det allra mest ursprungliga, det som varit och är förutsättningen för vår existens, vår medfödda, genom tusentals generationer nedärvda förmåga till samarbete, empati och kärlek. Var och en måste börja med sig själv, men ingen kan göra det ensam. Tillsammans är vi starkast. Ta hjälp av alla de fantastiska människor som finns just i din närhet och över hela vår vackra jord. Också den minsta handling kan göra skillnad. Och gör det nu, gör det för allas skull, för dig själv och för oss och för dem som skall komma efter. Gör det innan det blir för sent. ”Det är vi som har makten och valet att ära och vårda den.” – Sofia Söderberg

”Mother Earth”. A beautiful take on The Lord’s prayer. The poem reminds us that our actions here on our planet Earth has had and will forever have environmental effects. And that we have a common mission to put right what our species in the past times has done wrong. Lyrics in Swedish.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…