Sing!

Löfberg, Maria           

42 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
12 s. TTBB divisi
Artikelnr: E-1277


Ett madrigalartat stycke för manskör, som lämpar sig – bland annat – som konsertuvertyr. Texten (av tonsättaren) är en uppmaning att sjunga och att sjunga tillsammans; då kan en kör överrösta en storm.

Maria Löfbergs Sing! erhöll 2:a priset i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016. Samtliga bidrag finns inspelade på skivan Composition Award 2016, vilken finns att lyssna på på bland annat Spotify.

A modern madrigal for male voices, very well suited for a concert opener. The lyrics (by the composer) are a call for singing, and for singing together; a choir of voices could drown a storm.

Maria Löfbergs’s Sing! is the winner of the 2nd prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016.