At Teasdale’s

Cecilia Damström   Sara Teasdale        


Bo Ejeby Förlag
8 s. TTBB divisi
Artikelnr: 1278

Kategorier: , ,

34.00 SEK

I lager | In stock

Information

Cecilia Damström (f. 1988) är en finlandssvensk tonsättare och pianist med en rik produktion av musik för kör och kammarensembler. Hennes stycke för manskör, At Teasdale’s, ger i tre korta, koncentrerade satser liv åt den amerikanska poeten Sara Teasdales vackra dikter om havet, natten och kärleken: At Sea, At Night och At Midnight.

Cecilia Damströms At Teasdale’s vann första pris i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016. Juryns motivering lyder: ”För en konstnärlig och genomkomponerad svit i tre satser som kongenialt tolkar och förmedlar Sara Teasdales sparsmakade och uttrycksfulla texter. Tonsättaren tillvaratar manskörsinstrumentets stora klangrikedom och variationsmöjligheter med påtaglig känsla för mansröstens förutsättningar. Med sitt personliga tonspråk har At Teasdale’s stora möjligheter att bli uppskattat av såväl sångare som publik.”

Cecilia Damström (b. 1988) is a Finland-Swedish composer and pianist with a rich production of music for choir and for chamber ensembles. Her piece for male voices, At Teasdale’s, gives in three short, concentrated movements life to the American poet Sara Teasdale’s beautiful poems about the sea, the night and the love: At Sea, At Night and At Midnight.

Cecilia Damström’s At Teasdele’s is the winner of the 1st prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016: ”For an artistic and through-composed suite in three movements that congenially interprets and conveys Sara Teasdale’s exquisite and expressive lyrics. The composer utilises the male choir’s richness and variety of possibilities, with a substantial feeling for the male voice conditions. With its personal musical language At Teasdale’s has a great opportunity to appeal to both singers, and the audience.”

Listen to the Finnish choir Akademiska Sångföreningen på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…