The Way We Go

Laura Stevens   Katharine Towers        

32 kr

Förlag: Bo Ejeby Förlag
4 s. TTBB
Artikelnr: E-1284


Tonsättaren Laura Stevens är född i Kapstaden, Sydafrika, men lever och verkar numera i London. Även poeten Katharine Towers är hemmahörande i den brittiska huvudstaden.
Laura Stevens The Way We Go erhöll 3:e priset i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016.

Laura Stevens is a native English South African, educated in Cape Town and London, but living and working in London. The poet Katharine Towers is also a londoner.
Laura Stevens’ The Way We Go is the winner of the 3rd prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016.