Barn / Children

Visar 1–20 av 33 resultat

  Tusen röster

  Tusen röster kan framföras i diskantkör eller blandad kör. I diskantkör utesluts helt enkelt tenor- och basstämman.

  Sången skrevs 2017 i samband med Adolf Fredriks musikklassers arbete med jämställdhet.

  Hope & Future

  Hope & Future är två korta stycken för barn- eller diskantkör och piano till en text om sammanhållning, mångfald och musikens förenande språk med makt att förändra.

  Musiken är en del av ett större verk, Suite for Hope (durata 7 min.), ursprungligen komponerat för blandad stråkorkester. En version för full symfoniorkester och kör fick sin premiär vid musiklägret Side By Side by El Sistema i Göteborg 2016.

  Hope & Future are two short pieces for children’s or youth choir and piano about unity, diversity and the unifying language of music with the power of making a change.

  The music is part of a larger work, Suite for Hope (durata 7 min.), originally composed for a

  mixed string orchestra. In 2016 a full symphonic version with choir had its first performance at Side By Side by El Sistema, a Global Music Camp in Göteborg Sweden.

  HOPE
  Let us sing and play together
  with the language of music.
  Let us work for understanding,
  make this world a better place.
  Unity. Diversity.

  FUTURE
  Make this world a better place
  with the power of music.
  Make this world a better place for us!
  Make this world a better place for us!

  Ensam är du ingen (instrument)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Partitur och körpartitur säljs separat.

  Ensam är du ingen (körpartitur)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Partitur och instrumentalstämmor säljs separat.

  Ensam är du ingen (partitur)

  Svit för barnkör, diskantkör, klarinett, violin, viola, violoncell och slagverk.

  Musiken till Ensam är du ingen är en beställning från GöteborgsOperans Barn- och Diskantkörer till deras föreställning Play On, byggd på texter av William Shakespeare, med urpremiär ledd av Ida Rosén Hamrå den 17 maj 2016.
  Texterna består av Shakespeares Sonett nr 128 och Sonett nr 8 i svensk tolkning av Eva Ström. Dessa rika texter har inspirerat till ett energifyllt möte med en musik som når över både tids- och åldersgränser. Tonspråket bär som ofta i Susanna Lindmarks musik folkmusikaliska spår i klanger och rytmer, både med svenskt ursprung och med influenser från helt andra delar av världen.

  ”Shakespeares tidlösa texter kan även i vår tid klinga, dansa och berika såväl unga som äldre med sin klokskap och skönhet. De belyser att vi människor, trots olikheter vad gäller bakgrund och kulturer, har många beröringspunkter – varav en är att vi behöver varandra.” (Susanna Lindmark)

  Märk hur en sträng, i annan maka kär,
  vibrerar i gemensam harmoni;
  en lyckosam familj fullbordas här
  binds samman till gemensam melodi:
  En ordlös sång förenar sångarringen
  och sjunger samfällt: ensam är du ingen.

  Körpartitur och instrumentalstämmor säljs separat.

  Children of the wind

  Children of the wind, an English adaptation of Vindens barn, was commissioned by The Swedish Children’s and Youth’s Choir Association, UNGiKÖR, 2008. Composed for 2-parts children’s choir, soprano saxophone, piano and percussion.

  Children of the wind was created to inspire a sense of freedom. To make you feel the wind in your hair, see the majesty of high mountains or the greatness of the oceans. To return to places where life can be simple and authentic.
  Having grown up in the far north of Sweden, above the Arctic circle, living close to nature with long snowy winters and that very special Nordic light, this piece is inspired by the games that children play outdoors – catching snowflakes, playing hide-and-seek in harmony with the elements. Who can better speak the language of snowflakes and whisper secrets to the wind than the children of the earth? The children are our future, and every child should in his or her own environment have the right to explore this kind of freedom.
  The song is also inspired by the Sami cultural expression known as Yoyk. – Susanna Lindmark

  Children of the wind är en sång om längtan efter att ta fram frihetens vingar och flyga iväg! Att känna vinden blåsa i håret, att se ut över vita vidder eller över ett glittrande hav, platser där livet kan fylla oss med energi och ny kraft.
  Och vem kan bättre tala snöflingors språk och viska hemligheter med vinden än
  barnen?
  Vi är alla vindens barn. Vi är alla barn av den stora friheten.” – Susanna Lindmark
  Susanna Lindmark är ledare för Arctic Light, som utsågs till Årets Kör 2009.

  Tussa lulla

  Vaggvisor från världen

  ”Vackra, melodiska, sorgliga, svängiga. Vaggvisorna från hela världen går faktiskt att lyssna på dygnet runt – och alla värmer de på något sätt själen.” Betyg: 5 nappar. (Anna Matzinger, Vi föräldrar)

  Grekiska och orientaliska ornament, karibisk puls, nordiskt gung, kurbits och färgkaskader smyckar denna skatt av vaggvisor.

  Tetras vackra vaggvisesamling, Tussa lulla, är ett spännande samarbete med sångmålaren Malin Skinnar. En bok med färgstarka, fantastiska bilder, sprungna direkt ur musiken. Musiken målas och är spännande att titta på både för föräldrar och barn.
  Välkomna in i Tetras magiska musikvärld, där vackra instrument och sånger på språk från olika väderstreck möts. En utmärkt gåva till dej själv, eller till de nyblivna föräldrarna i din närhet. Dessutom kan du sjunga med! Boken innehåller noter och texter på originalspråk och på svenska.

  Och på en CD som medföljer boken framför Tetra sångerna till ackompanjemang av allehanda rytminstrument.

  Tetra är sångerskorna Maria Stellas, Ingrid Brännström, Sanna Källman och Anna Ottertun. Om du är nyfiken på Tetras musik, lyssna och titta på www.tetramusik.se!

  Nyfiken på Malins konst? Sök upp den på www.malinstoryteller.com!

  Tillsammans

  Barnkör-stämma. Partituret till Tillsammans hittar du här.

  Tillsammans. Partitur

  Texter av barn engagerade i El Sistema Hammarkullen, tonsatta för barnkör, blandad kör och slagverk. Separat barnkör-stämma finns (artikelnummer 1246B).

  The lyrics of Tillsammans (”Together”) are written by children from the El Sistema Hammarkullen-project. Composed for children’s choir, mixed choir and percussion.

  Ingen säger någonting

  Fyra korta, humoristiska och tänkvärda texter har fått var sin melodi och satts samman till denna quodlibet som kan framföras med eller utan ackompanjerande ackordinstrument och slagverk. Stämmorna kan sjungas i valfria kombinationer.

  Summa summarum

  Fågeln sitter i päronträd
  Skatan gick på gatan
  Valfisken i Rom
  Bocken och killingarna
  Vem har sett vinden?
  Någon
  I gröna skogen
  Kringel krångel kråkas
  En dag när göken gol
  Om jag blev kung
  Summa summarum
  Lappricka, pappricka

  Den som hører mitt ord

  4 satser for barnekor (med eller utan orgel):

  Kom, la oss juble
  Og Ordet ble menneske
  Halleluja! Vår Gud er stor
  Den som hører mitt ord

  Trore eller ej

  En svängig sång med ett positivt budskap: ”Tro´re eller ej, jag älskar faktiskt mig själv för ja´e´bra, superbra å ha …”

  Ackordanalys och kompfigurer för piano. Enkel koreografi för den som vill.

  Sången kan också sjungas i diskantkör.

  Björndansen

  Sången härrör från en melodi som nedtecknades i slutet av 1700-talet i Kengis Bruk utanför Pajala i Norrbotten. Den är bearbetad i både taktart, ton och text av Susanna Lindmark. Instrumentalisternas improvisation ger stycket en härlig färg.

  Susanna Lindmark är ledare för kören Arctic Light, som utsågs till Årets Kör 2009.

  Vindens barn

  ”Vindens barn är en sång om längtan efter att ta fram frihetens vingar och flyga iväg! Att känna vinden blåsa i håret, att se ut över vita vidder eller över ett glittrande hav, platser där livet kan fylla oss med energi och ny kraft.
  Och vem kan bättre tala snöflingors språk och viska hemligheter med vinden än
  barnen?
  Låt fantasin flöda i hur stycket framförs. Kanske med förflyttningar, lätta tyger, att låta barnen göra entré från publikplats i introduktionen … Allt är möjligt och allt är tillåtet för att fånga känslan av frihet!
  Vi är alla vindens barn. Vi är alla barn av den stora friheten.” Susanna Lindmark

  Sången beställdes av UNGiKÖR till SJUNGiKÖRfestival i Örnsköldsvik 2008.

  Susanna Lindmark är ledare för Arctic Light, som utsågs till Årets Kör 2009.

  Barnkörboken. Del 1

  Antal ex i lager: 4
  Copies in stock: 4

  Restupplaga till REA-pris.

  Barnkörboken utgavs så tidigt som 1961. Redaktörerna Lennart Krantz och Gösta Ohlin har samlat ett 70-tal sånger ”i avsikt att ge kyrkans och skolans barn- och ungdomskörer en musikaliskt och tekniskt överkomlig repertoar”.

  Denna del omfattar sånger för tiden advent till och med trettondag jul.

  Bitte nicht

  En lekfull text (på tyska) om regnbågen och med många illustrativa ljud i 4 stämmor. Kan sjungas både i blandad kör och av lika röster.

  Världen är vår

  Världen är vår! – På detta tema har barn på skolor i Västsverige skrivit dikter. Lennart Esborn – musiklärare, cellist och tonsättare med många års erfarenhet av att arbeta med text och musik både i kör- och teatersammanhang – har inspirerats av barnens dikter. Han bearbetade texterna, komponerade och arrangerade musik. Det blev sju helt nya sånger som här presenteras tillsammans med sex andra utvalda sånger.

  Sångerna återges med text, melodi och ackordanalys. De flesta sångerna är enstämmiga, en är tvåstämmig och en är en fyrstämmig quodlibet.

  Häftet har tillkommit i samarbete med bl a Ung-i-Kör och Musik i Väst.

  Innehåll:

  Man går (Lennart Esborn)
  Det var en solig dag (Lennart Esborn)
  Om det inte fanns hästar (Lennart Esborn)
  Jag har inga pengar (Anders Petterson)
  Åka (Erika Granström)
  Jag står på kö (Erika Granström)
  Som sommaren ska vara (Lennart Esborn)
  Jag sitter på ett moln (Lennart Esborn)
  Små människor (Kaj Magnusson)
  Vrååålhål (David Shutrick & Mija Folkesson)
  Landet fullt av färger (Lennart Esborn)
  Vi har bara varandra (Thomas Di Leva)
  Tänk alltid opp (Lennart Esborn)

  Det var en solig dag

  Åka

  Inspelat av och med Lennart Esborn samt Malin Aghed, Magnus Pettersson, Michelle Sandberg och Sofie Martinsson.