Välkommen | Welcome

Tävlingsfinalister

VÄLKOMMEN | Welcome

Bo Ejeby Förlag fyller 30 år 2021! Vi hälsar stort grattis till vår kompositionstävlings tre finalister: Kjell Perder, Henrik Dahlgren och Sven Hagvil! Ett extra stort hurra utbringar vi förstås för vinnaren Henrik, i mitten på bilden ovan.
Detta jubileumsår presenteras mängder av nya noter och böcker om bl.a. Lars Gullin, Eric Ericson och av Alfred Brendel. Under året har vi dessutom arrangerat en kör-workshop, offentliga samtal, en kompositionstävling och flera bokreleaser. Läs mer om våra evenemang under fliken ”Aktuellt”. Välkommen att fortsätta firandet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter

NYHETER | News

Lars Gullin
Andreas E. Olsson (arr)
28.00 SEK
Elisabet Hermodsson
Gunnar Eriksson (arr)
90.00 SEK
250.00 SEK
Stephen Johnson
Helena Hansson, övers.
190.00 SEK
Erik Westerlind
48.00 SEK
Elisabet Hermodsson
Gunnar Eriksson (arr)
28.00 SEK
Sofia Söderberg
32.00 SEK
Fritz Sjöström
Gunnar Eriksson (arr)
28.00 SEK
Henrik Dahlgren
Maya Angelou
54.00 SEK
Elisabet Hermodsson
Gunnar Eriksson (arr)
24.00 SEK
350.00 SEK

NOTER | Sheet music

Mattias Ekström Koij
Thomas Aquinas
48.00 SEK
Kjell Perder
64.00 SEK
Håkan Brandqvist
32.00 SEK
Kjell Perder
36.00 SEK
Kjell Perder
Gudrun Rosén
32.00 SEK

BÖCKER | Books

CD | Music

Music Music Music
69.00 SEK
Riedel/Svensson/Skokic
Sarah Riedel
149.00 SEK
Patrick Rydman
149.00 SEK
RilkeEnsemblen & Gunnar Eriksson
RilkeEnsemblen
Gunnar Eriksson
159.00 SEK
Svanholm Singers
Sofia Söderberg
149.00 SEK
Uppsala Akademiska Kammarkör
Stefan Parkman
149.00 SEK