The Peace of Wild Things

Håkan Svensson   Wendell Berry (lyrics)        


Ejeby Förlag
10 s. SSATB a cappella. 2023.
Artikelnr: 1481

Kategorier: , ,

40.00 SEK

Information

”I dikten ”The peace of wild things” förmedlar den amerikanske författaren Wendell Berry (född 1934) den oro som vi människor lever med. Dikten publicerades redan 1968 men är lika aktuell idag. I vårt nyhetsflöde får vi rapporter om krig, klimat- och miljökatastrofer och om framflyttade positioner för auktoritära regimer. Hur kommer det att gå? Vilken värld lämnar vi efter oss till våra barn?
Dikten ger mig hopp i all förtvivlan. Jag får ett ögonblicks ro och samtidigt som min egen och människans litenhet blottas anar jag ”någonting större”.
Jag har försökt att musikaliskt tolka texten utifrån ovanstående reflektioner. Konflikten mellan oro och frid, dissonans och konsonans, öppna klanger kontra klusterklanger. Stycket och dess olika fraser kan med fördel utföras och tolkas varierat och med stor frihet.” – Håkan Svensson

”In ”The peace of wild things”, the American poet Wendell Berry (born 1934) deals with existential anxiety. Though published in 1968, the message is just as urgent today. Our news feeds shower us with reports about war, climate and environmental catastrophes, and about authoritarian regimes advancing their positions. What will become of us? What kind of world are we passing on to our children?
This poem gives me a ray of hope in the midst of despair, offering a moment’s rest while my own – and all mankind’s – smallness is revealed. It also allows me to sense the presence of ”something greater”.
My musical interpretation is based on these reflections. The conflict between anxiety and peace, dissonance and consonance, open textures versus clusters. The piece and its phrases are well-suited to interpretation, and to being performed with a great deal of freedom.” – Håkan Svensson

Lyssna på en live-inspelning med Camerata Engelbrekt under ledning av Bengt Eklund.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…