Sex sånger för kör a cappella

Anders Jormin           


Bo Ejeby Förlag
16 s. SATB divisi. 2013.
Artikelnr: 1190

Kategorier: , ,

48.00 SEK

Information

Sex körsånger för blandad kör av basisten och tonsättaren Anders Jormin.

”Dessa sex körstycken är ursprungligen delar av ett större verk, ett samtida oratorium kallat Mellan alltid och aldrig, komponerat för kör, orkester och två solister. Som en svit av satser för kör a cappella kan dessa stycken med fördel också sjungas separat. Originalmusiken finns utgiven på Swedish Society (SCD 1154) med titeln Between Always and Never. Körsatserna i detta häfte ligger mycket nära dem som kan höras på inspelningen, men de har fått en extra varm översyn inför denna utgåva.” – Anders Jormin.

Eviga tanke
Haiku
Kärleksvisa i gryningen
M.
Shakespeare cogitatio
Vägen är öde

Lyssna på delar av låtarna från albumet Between Always and Never nedan.

Six songs for choir a cappella from an oratorio called ”Between always and never”. Anders Jormin is a world famous double bass player and composer.

Eviga tanke

Haiku

Kärleksvisa i gryningen

M.

Shakespeare cogitatio

Vägen är öde

Lyssna på låtarna i sin helhet på YouTube.

Vi rekommenderar också… | Also recommended…