Six Latin motets

Magnus Kilvén           


Ejeby Förlag
24 s. SATB a cappella. 2023.
Artikelnr: 1475

Kategorier: , ,

64.00 SEK

Information

A collection of six melodious motets. Click on the titles to listen on YouTube.

Alleluia
Ubi caritas
Ave Maria
O sacrum convivium 
O magnum mysterium
Osanna

Magnus Kilvén:
”I mina körtonsättningar försöker jag kombinera äldre tiders skrivsätt med de klanger som jag vill återge idag. Ofta är det den klangvärld som skapades kring förra sekelskiftet av tonsättare som Söderman, Sjögren, Fauré – för att nämna några som inspirerat mig. Jag vill också ge kören tillgång till något ovanligare klanguppleveser inom ramen för ett någorlunda traditionellt skrivsätt.
Jag har valt att tonsätta de latinska originaltexterna, vilket bjuder på en del utmaningar när det gäller texttolkning och deklamation. Med den latinska texten skapas också en brygga mellan det gamla och det nya, då den använts i århundraden av kompositörer av kyrkomusik.”

 

Magnus Kilvén:
”In my choral works, I try to combine the mode of expression from days gone by with the music I wish to create today, often landing in the tonality of music stemming from the turn of the last century by composers such as August Söderman, Emil Sjögren and Gabriel Fauré – to name but a few who have inspired me. My intention is also to provide choirs access to a somewhat different expression within the framework of a fairly traditional composition.
I elected to use the original Latin texts for my compositions, which offer some challenges when it comes to interpretation and declamation. But the Latin also creates a bridge between the old and the new, as it has been used for centuries by church music composers.”

The composer Magnus Kilvén is a church musician in a country parish, Björklinge, not far from Uppsala.

Recensioner | Reviews

”… en samling motetter som både kan stå på egna individuella ben och framföras som en svit. Satserna är välskrivna för kören, av en tonsättare som vet att skriva för människorösten. Återigen gläds man över att de svenska kyrkomusikerna förser körlivet med kvalitativ repertoar, som både respekterar traditioner och är nyskapande …” – Joakim Olsson Kruse, Kyrkomusikernas tidning

Vi rekommenderar också… | Also recommended…