NOTER / SHEET MUSIC

Visar 101–120 av 1239 resultat

  Rusinska (lemkiska) folksånger med svensk text

  Innehåll:

  Terra incognita/Förord
  Bra slår lien för den mannen
  Det var julafton
  Flickan gick till Donau
  Uppe på berget
  Varför kom du aldrig?
  När jag ännu var en flicka
  Mejram
  Vänd om, flicka
  Min gröna äng
  Nedan fönstret
  I gröna lunden
  Herre, vad jag sköter om allt!

  Bra slår lien för den mannen

  Det var julafton

  Vänd om, flicka

  Min gröna äng

  O sommartid (SSAAB)

  Folklig koral efter Dansar Edvard i Malung i en version efter Eva Rune, här arrangerad för blandad kör.

  At Teasdale’s

  Cecilia Damström (f. 1988) är en finlandssvensk tonsättare och pianist med en rik produktion av musik för kör och kammarensembler. Hennes stycke för manskör, At Teasdale’s, ger i tre korta, koncentrerade satser liv åt den amerikanska poeten Sara Teasdales vackra dikter om havet, natten och kärleken: At Sea, At Night och At Midnight.

  Cecilia Damströms At Teasdale’s vann första pris i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016. Juryns motivering lyder: ”För en konstnärlig och genomkomponerad svit i tre satser som kongenialt tolkar och förmedlar Sara Teasdales sparsmakade och uttrycksfulla texter. Tonsättaren tillvaratar manskörsinstrumentets stora klangrikedom och variationsmöjligheter med påtaglig känsla för mansröstens förutsättningar. Med sitt personliga tonspråk har At Teasdale’s stora möjligheter att bli uppskattat av såväl sångare som publik.”

  Cecilia Damström (b. 1988) is a Finland-Swedish composer and pianist with a rich production of music for choir and for chamber ensembles. Her piece for male voices, At Teasdale’s, gives in three short, concentrated movements life to the American poet Sara Teasdale’s beautiful poems about the sea, the night and the love: At Sea, At Night and At Midnight.

  Cecilia Damström’s At Teasdele’s is the winner of the 1st prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016: ”For an artistic and through-composed suite in three movements that congenially interprets and conveys Sara Teasdale’s exquisite and expressive lyrics. The composer utilises the male choir’s richness and variety of possibilities, with a substantial feeling for the male voice conditions. With its personal musical language At Teasdale’s has a great opportunity to appeal to both singers, and the audience.”

  Sing!

  Ett madrigalartat stycke för manskör, som lämpar sig – bland annat – som konsertuvertyr. Texten (av tonsättaren) är en uppmaning att sjunga och att sjunga tillsammans; då kan en kör överrösta en storm.

  Maria Löfbergs Sing! erhöll 2:a priset i Linköpings Studentsångares kompositionstävling 2016. Samtliga bidrag finns inspelade på skivan Composition Award 2016, vilken finns att lyssna på på bland annat Spotify.

  A modern madrigal for male voices, very well suited for a concert opener. The lyrics (by the composer) are a call for singing, and for singing together; a choir of voices could drown a storm.

  Maria Löfbergs’s Sing! is the winner of the 2nd prize in Linköpings Studentsångare Composition Award 2016.

  Come to me

  En varm, lyriskt välklingande sång för mångstämmig damkör (upp till 8 stämmor). Texten, av Susanna Lindmark själv, är en bearbetning av Matteusevangeliets ord ”Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade”.

  A warm, lyrical and sonorous song for up to 8 women’s voices. The lyrics, by Susanna Lindmark, are an adaptation of the words in Matthew 11:28, ”Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.

  Alla människor bär en dröm

  En kanon med en aktuell text om solidaritet och medmänsklighet. Texten är skriven av prästen Ann-Charlotte Lundgren och musiken av kyrkomusikern m.m. Andreas Edlund.

  Andreas skriver: ”Man kan göra stycket a cappella precis som det står, eller fritt prova sig fram med formen. Ibland har jag låtit sopranstämman sjunga en repris själv först innan övriga stämmor kommer in. Klaverreduktionen är bra att ha vid instuderingen men kan också vara utgångspunkt för ett ackompanjemang på valfritt klaverinstrument. Improvisera gärna över ackorden.”

  Mater gloriosa

  Bo Setterlinds vackra dikt till Jungfru Maria i musikalisk dräkt för damkör och piano.

  Trilo

  En folksång från den svenska västkusten, sjungen av kvinnorna på land för att vägleda deras fiskande män hem genom dimma och mörker. – Ett sjungande fyrtorn!

  A folk melody from the Swedish west coast, used by fishermen’s wifes to welcome and guide their men back from the sea through mist and darkness. “Trilo, trilo! Here he is, near to land.” – A singing lighthouse!

  Marias väntan

  ”Maria väntar i ro sitt barn,
  brinn stjärna i natten.”

  Bodyvoice

  BODYVOICE är en sång där du får göra din röst hörd och släppa loss din rörelselust! Skapa gärna rörelser/koreografi tillsammans med din kör. Pianostämman är tänkt som ett skelett som pianisten kan utgå ifrån och sedan bygga på med sin egen kreativitet, och vill du bygga på ditt komp med bas, slagverk m.m. så är förstås allt möjligt! – Susanna Lindmark

  BODYVOICE is a song where you make your voice heard and get to unleash your body in movement. Create your own choreography with your choir or ensemble. The piano part is intended as a “skeleton” that the pianist can flesh out with their own creativity. If you feel like adding bass, percussion, and so on – go for it! – Susanna Lindmark

  Vem var han?

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.

  Var omsorgsfull. Fall 232

  Två sånger för blandad kör och piano.

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.

  Man fryser och är ensam på jorden

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.

  Kvar inte sten. Och se!

  Två sånger för blandad kör och piano.

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.

  Jag ligger vaken

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.

  Himlen ler med sina läppar av moln. Svalor

  Två sånger.

  Jazzpianisten och kompositören Stefan Forssén har alltmer kommit att skriva för kör. I den finlandssvenska poeten Claes Anderssons lyrik har han funnit många dikter att tonsätta.

  Claes Andersson är inte bara poet. Han är psykiater och jazzpianist. Under sin långa karriär har han också bland annat varit riksdagsman för det finländska vänsterpartiet och under en tid kulturminister. Hans lovordade lyrik är ofta drastiskt absurd och ibland närmast surrealistisk, men lika ofta  lyriskt skön och med överraskande bilder.